|
Ako objednať

Ako objednať?

Prvým krokom je kontaktovať nás. Stačí vyplniť kontaktný formulár alebo nám zavolať, prípadne sa dohodnúť na nezáväznom stretnutí, kde sa môžete spýtať na konkrétne detaily týkajúce sa riešenia Vašej spoločnosti. Ďalej je vo väčšine prípadov potrebné podať na daňový úrad žiadosť o vydanie súhlasu s prevodom obchodného podielu, na základe ktorej Vašu spoločnosť prevedieme na nás. Na Váš email zašleme potrebné doklady, ktoré postačí vytlačiť, overiť podpisy a zaslať späť na našu adresu. Po overení podpisov z našej strany a úhrade faktúry sa podávajú na príslušný Obchodný register návrhy na zápis zmien. Súd zmeny zapisuje približne týždeň.

NAŠE SLUŽBY

Elektronické doručovanie rozhodnutí a likvidácia firmy

Slovenská republika sa digitalizuje. Po vzore našich českých susedov sa po dlhom časovom odstupe rozhodla slovenská garnitúra, že je čas
Čítaj ďalej
Biele kone

Biely Kôň

Biely kôň Toto nelichotivé označenie je určené zväčša osobám, figurujúcim v obchodných spoločnostiach vykonávajúcich či už nezákonnú činnosť, alebo aby
Čítaj ďalej