Bankrot spoločnosti

bankrot spoločnostiKedy je spoločnosť v bankrote? Podnikateľ to zistí zväčša, keď mu prvý veriteľ zaklope na dvere a dožaduje sa plnenia svojich nárokov. Nie vždy to samozrejme skončí bankrotom, s každým veriteľom sa predsa dá dohodnúť, no ak sa k tomu pridajú ďalší, prípadne sa podnikateľ dostane do kolotoča nevymožených pohľadávok, veď platobná disciplína na Slovensku tradíciu nemá, alebo si štátne inštitúcie začnú tvrdo ísť za svojim, veľký problém je na svete.

Výhražné listy od inkasných spoločností, exekútorov, právnych zástupcov veriteľov, či bombardovanie telefonátmi, sa tak stávajú každodennou rutinou. V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí zabezpečiť zvýšenie príjmov bez dodatočných investícií je obtiažne a vyžaduje si výborné manažérske schopnosti. Ani najlepší manažér však nedokáže spoločnosť oddlžiť, ak veritelia neprejavia svoju vôľu, či už predĺžením splatnosti faktúr, splátkovými kalendármi, v krajných prípadoch odpusteniu časti dlhov. Samozrejme, stále sme v rovine riešenia platobnej neschopnosti bez súčinnosti mediátorov či súdov. Hovoríme aj o tzv. neformálnej reštrukturalizácii, vychádzajúcej zo schopnosti spoločnosti riešiť predbankrotovú situáciu vo vlastnej réžii so súhlasom a súčinnosťou veriteľov.

Po využití všetkých možností mimosúdneho riešenia stavu spoločnosti, na ktoré má každý konateľ zo zákona len 30 dní, odkedy sa dozvedel o kritickej situácii spoločnosti, je potrebné riešiť spoločnosť v zmysle zákonných postupov. Nedodržanie lehoty zo strany konateľa totiž môže jeho peňaženku výrazne odľahčiť, keďže zodpovedá za spoločnosť v kríze časťou svojho majetku. V konkurznom konaní sa tak budú pri nedostatočnom preukázaní riešenia stavu spoločnosti s odbornou starostlivosťou, uspokojovať oprávnené nároky veriteľov práve z pokuty, ktorú bude konateľ musieť zaplatiť zo svojho vrecka. Pomocou súdu tak môže spoločnosť riešiť svoj bankrot buď oživením, čiže reštrukturalizáciou, alebo ukončením podnikania a teda konkurzom, ktorého konečným dôsledkom je výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Pri formálnej reštrukturalizácii je potrebné najskôr spoločnosť otestovať odborne spôsobilou osobou, či vôbec je možne spoločnosť ešte zachrániť. Ak testom prejde, začína sa proces práce so súdom, veriteľmi a reštrukturalizačným plánom. Ak testom neprejde, ostáva ešte možnosť alebo povinnosť vyhlásiť na spoločnosť konkurz. V konkurznom konaní sa uspokoja čiastočne práva veriteľov a spoločnosť po dlhšom čase zaniká a je vymazaná z Obchodného registra.

Okrem daných spôsob sú ešte zákonné možnosti, ako riešiť stav spoločnosti o čosi rýchlejšie, a síce formou jej predaja alebo rýchleho výmazu v zmysle našej ponuky. Pri oboch ponukách prestávate vo Vašej spoločnosti figurovať a firma, v zmysle zvoleného časového variantu, zaniká ihneď alebo v priebehu niekoľkých mesiacov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *