Garancia kvality

Pokiaľ ste vlastníkom spoločnosti, ktorá nie je v konkurze ani reštrukturalizácii, sú garancie 100%. Využitím možnosti platby za naše služby formou notárskeho depozitu u Vami vybraného notára taktiež zaistíte, že v prípade nezabezpečenia výmazu Vašej spoločnosti z obchodného registra, Vám Váš notár vráti všetko, čo ste u neho vložili. Nevymažeme, nedostaneme zaplatené.

Prečo naša ponuka?

Spoločností na trhu, ktoré sa zaoberajú rovnakou činnosťou je veľa. Z toho serióznych ako šafránu. Zistíte to jednoduchým položením praktických otázok týkajúcich sa riešenia Vašej spoločnosti alebo preukázaním konkrétnych referencií.