|
Iné služby

Založenie sro, Zmeny v spoločnostiach, Účtovné služby, Schránkové  sídlo spoločnosti

schránkové sídlo spoločnosti

K výkonu podnikateľskej činnosti môžete využiť aj naše ďalšie služby:

Registračné sídlo spoločnosti je služba, ktorú Vám zabezpečujeme na nasledovných adresách:

  • Magurská 37,974 11 Banská Bystrica
  • Tulská 28, 974 04 Banská Bystrica

Služba zahŕňa poskytnutie registračného sídla spoločnosti zapísaného v Obchodnom registri, preberanie a scanovanie prijatej pošty je zahrnuté už v cene. Cena za službu je 30,00 EUR za kalendárny mesiac a zahŕňa všetky poplatky spojené s prevádzkou Vašej poštovej schránky.

Kontaktné sídlo predstavuje kontaktnú adresu pre Vašich klientov v prípade, že nepotrebujete, aby daná adresa bola zapísaná v Obchodnom registri, ale slúžila len ako kontaktná adresa Vašej pobočky na Slovensku. Cena služby je 10,00 EUR za kalendárny mesiac a zahŕňa všetky poplatky súvisiace s realizáciou kontaktnej adresy nezapísanej v Obchodnom ani živnostenskom registri. Scanovanie a preberanie pošty je predmetom dodatočných poplatkov (1 EUR / zásielka).

účtovníctvoÚčtovné služby poskytujeme výlučne online dodávateľským spôsobom, to znamená, z domu, pohodlia Vašej obývačky nám len mailom zasielate nascanované doklady, na základe ktorých spracúvame priebežne Vaše daňové priznania, hlásenia, oznamovacie povinnosti, tak, ako Vám prikazuje zákon. Doklady je možné zasielať v elektronickej podobe ako aj poštou. Bližšie informácie o našich účtovných balíčkoch nájdete na stránkach www.uctovnictvobb.eu

Založenie zahraničnej spoločnosti je tiež možnosťou, ako rozšíriť svoje podnikanie, prípadne optimalizovať svoju daňovú štruktúru. Aj vrámci Európskej únie máte možnosť založiť spoločnosť s výrazne nižším daňovým zaťažením a ušetriť tak aj viac ako 50% na daniach. K založenej spoločnosti Vám poskytneme aj sídlo v príslušnom štáte, samozrejmosťou sú účtovné služby v zmysle danej legislatívy.

Transformácie komanditnej a verejnej obchodnej spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k zmene právnej formy verejnej alebo komanditnej obchodnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, čím sa ukončuje Vaše neobmedzené ručenie za spoločnosť osobným majetkom spoločníkov. Transformácia si vyžaduje znalecký posudok a doba trvania procesu je približne jeden mesiac. Cena služby je od 699 EUR vrátane znaleckého posudku a súdnych poplatkov.

NAŠE SLUŽBY

Elektronické doručovanie rozhodnutí a likvidácia firmy

Slovenská republika sa digitalizuje. Po vzore našich českých susedov sa po dlhom časovom odstupe rozhodla slovenská garnitúra, že je čas
Čítaj ďalej
Biele kone

Biely Kôň

Biely kôň Toto nelichotivé označenie je určené zväčša osobám, figurujúcim v obchodných spoločnostiach vykonávajúcich či už nezákonnú činnosť, alebo aby
Čítaj ďalej