Zaujímavé stránky a dôležité dokumenty na stiahnutie

Obchodný vestník

Zákon o konkurze

Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

Návrh na zastavenie exekúcie – vzor

Návrh na zápis do obchodného registra – vzory

Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

Návrh na vyhlásenie konkurzu – vzor

Všetky dokumenty na stiahnutie, ktoré budú klienti potrebovať, alebo dokumenty ktoré je dobré aby si naštudovali. Taktiež tu budú zákony, vyhlášky atď týkajúce sa danej problematiky.