|
Likvidácia spoločnosti
rýchly výmaz spoločnosti
zrušenie firmy

Likvidácia spoločnosti s.r.o.

seal-36967_1280Likvidácia spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k uspokojeniu pohľadávok všetkých veriteľov, a ktorú riadi samotný likvidátor spoločnosti. Vstup do likvidácie Vás zároveň v prvom roku vstupu oslobodí od platenia daňovej licencie, avšak len prvý rok vstupu.

Tento proces nebýva vždy úspešný, pretože ak firma nemá dostatok majetku alebo nezíska súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra (súhlas s výmazom nezískate, ak prebieha daňová kontrola alebo máte nedoplatok na dani), likvidátor nemá ako podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Ak ste teda vstúpili do likvidácie firmy, no z nejakého dôvodu nie je možné doviesť likvidáciu do zdarného konca, alebo ste využili ponuku niektorých spoločností, ktoré Vám prisľúbili likvidáciu za 100 EUR, no akosi Vám zabudli povedať, čo ďalej po vstupe spoločnosti do likvidácie, Vašu spoločnosť možno s našou asistenciou ďalej likvidovať až kým nedôjde k jej výmazu z Obchodného registra.

Vstúpiť do likvidácie môže firma dobrovoľne alebo rozhodnutím súdu. Ak o likvidácii rozhodnú spoločníci, majitelia spoločnosti, dobrovoľne, ich rozhodnutie sa dá odvolať a pokračovať tak v činnosti spoločnosti, prípadne zrušiť spoločnosť iným spôsobom. Samozrejme len do momentu, ak ste už medzičasom vrámci likvidačného konania nezačali s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Ak Vašu spoločnosť vrhol do likvidácie súd, nemáte inú možnosť, ako vykonať úlohu likvidátora spoločnosti a spoločnosť vymazať z Obchodného registra.

V praxi je bežné, že existujú spoločnosti, ktoré sú v likvidácii už aj dekádu rokov, čo je spôsobené predovšetkým nezodpovedným prístupom likvidátora spoločnosti. Neplnenie si svojich povinností však môže mať za dôsledok aj siahnutie na jeho majetok, majetok konateľov či dokonca majetok spoločníkov spoločnosti. Ak si s procesom neviete dať rady, veľmi radi Vám pomôžeme. Od počiatočného návrhu na vstup do likvidácie až po výmaz spoločnosti z Obchodného registra. S vašim likvidátorom, či s našim, všetko tak, aby Vaša spoločnosť ukončila svoje podnikanie v zmysle platnej legislatívy a čo najskôr.

Proces likvidácie spoločnosti trvá minimálne 4-5 mesiacov, počas ktorých spolu vykonávame kroky k uspokojeniu pohľadávok Vašich veriteľov a zákonný postup smerujúci k jedinému cieľu – k férovému ukončeniu podnikania, po ktorom skončíte s čistým štítom bez trestnoprávnych dôsledkov likvidácie spoločnosti.

NAŠE SLUŽBY

Elektronické doručovanie rozhodnutí a likvidácia firmy

Slovenská republika sa digitalizuje. Po vzore našich českých susedov sa po dlhom časovom odstupe rozhodla slovenská garnitúra, že je čas
Čítaj ďalej
Biele kone

Biely Kôň

Biely kôň Toto nelichotivé označenie je určené zväčša osobám, figurujúcim v obchodných spoločnostiach vykonávajúcich či už nezákonnú činnosť, alebo aby
Čítaj ďalej