|
Predaj spoločnosti sro

Predaj spoločnosti sro

U nás môžete spoločnosť nielen zrušiť, ale aj založiť alebo kúpiť. Vyberte si z našej ponuky neplatcov alebo platcov DPH, ready made spoločností alebo spoločností s históriou. Pri všetkých spoločnostiach je garantovaný ich bezchybný stav.

Odpredaj s.r.o. je podmienená získaním súhlasu daňového úradu, preto je nevyhnutné si podať žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane s nadobudnutím spoločnosti.

Cena za predaj celého obchodného podielu spoločnosti zahŕňa všetky súdne poplatky ako aj poplatky s vykonaním kompletných zmien v spoločnostiach – zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena spoločníkov a konateľov, rozšírenie živností podľa Vašich potrieb. Výhodou kúpy spoločnosti je, že konať v mene spoločnosti môžete dňom podpisu zmlúv, hoci Obchodný register bude zmeny zapisovať ešte približne týždeň.

Vybrať si môžete zo spoločností registrovaných pre DPH alebo neplatcov DPH. Výhodou spoločností registrovaných pre DPH je fakt, že sa vyhnete daňovej zábezpeke, ktorú daňový úrad vyrubuje pri väčšine nových registrácií.

Aktuálne ihneď k odberu sú nasledovné firmy na predaj:

Firmy na predaj
P.č. Názov spoločnosti Link na OR Platca DPH Neplatca DPH Výška základného ímania Predajná cena
 1  Shumen s.r.o. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=389538&SID=3&P=0  NIE  ÁNO  5000 €  399 €
 2 ORABRUS, s.r.o. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=404715&SID=3&P=0  ÁNO  NIE  5000 €  3500 €
 3  PARKER GROUP s.r.o.  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=332766&SID=5&P=0  NIE  ÁNO  5000 €  399 €
 4  Mersin s.r.o.  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=389524&SID=3&P=0  NIE  ÁNO  5000 €  399 €

Pre kúpu spoločnosti nám stačí zaslať nasledovné údaje:

  • nové obchodné meno spoločnosti
  • nové sídlo spoločnosti
  • zmeny v živnostenskom oprávnení
  • údaje spoločníkov – meno, adresa, rodné číslo
  • údaje konateľov – meno, adresa, rodné číslo, meno a priezvisko rodičov

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom konať v mene spoločnosti, uzatvárať zmluvy a vystavovať faktúry, môžete až dňom zápisu spoločnosti do Obchodného registra, čo trvá spolu s vybavením súhlasu daňové úradu a živností približne dva týždne.

K založeniu spoločnosti budeme potrebovať zaslať nasledovné údaje:

  • obchodné meno spoločnosti
  • sídlo spoločnosti
  • akými živnosťami má spoločnosťami disponovať
  • údaje spoločníkov – meno, adresa, rodné číslo
  • údaje konateľov – meno, adresa, rodné číslo, meno a priezvisko rodičov

Zmeny v obchodných spoločnostiach o zapísaných údajoch v Obchodnom registri vykonáme tiež v zmysle Vašich pokynov. Ak potrebujete vo Vašej existujúcej spoločnosti zmeniť obchodné meno, sídlo, doplniť živnosti, či spoločnosť previesť, menovať konateľa, dozornú radu, prokuristu a podobne, pretransformovať spoločnosť na inú právnu formu, neváhajte nás kontaktovať. Komplexné zmeny spoločnosti poskytujeme už za poplatok 133 EUR vrátane súdnych poplatkov. V cene je zahrnuté spracovanie kompletnej dokumentácie v zmysle Vášho zadania, ktoré Vám zasielame mailom na podpis a po doručení originálov alebo nascanovaných dokumentov, spis podávame na Obchodný register a zabezpečujeme zápis zmien. Pri kúpe alebo založení spoločnosti u nás, tento poplatok je samozrejme zahrnutý v cene danej spoločnosti.

NAŠE SLUŽBY

Elektronické doručovanie rozhodnutí a likvidácia firmy

Slovenská republika sa digitalizuje. Po vzore našich českých susedov sa po dlhom časovom odstupe rozhodla slovenská garnitúra, že je čas
Čítaj ďalej
Biele kone

Biely Kôň

Biely kôň Toto nelichotivé označenie je určené zväčša osobám, figurujúcim v obchodných spoločnostiach vykonávajúcich či už nezákonnú činnosť, alebo aby
Čítaj ďalej