|
Výmaz spoločnosti z o.r.

Výmaz spoločnosti z o.r

 

vymaz spolocnosti z obchodneho registra Vlastniť zadlženú alebo problematickú spoločnosť už dnes nie je ničím výnimočným. Dostať sa do platobnej neschopnosti vďaka platobnej nedisciplinovanosti odberateľov je vecou bežnou a aj pri najlepšom úmysle slušne podnikať, sa každý podnikateľ časom dostáva do kolotoča nevymožiteľných platobných príkazov a nikdy nekončiacich súdnych procesov, zavŕšených likvidačnými pokutami štátnych orgánov.

 

Výmaz spoločnosti z Obchodného registra je niekedy jedinou možnosťou ako ukončiť nabaľovanie sa ďalších  problémov a zadlžovanie sa.

Možností, ako spoločnosť zrušiť a vymazať je niekoľko:

– Ak spoločnosť má dostatok majetku na to, aby uspokojila všetkých veriteľov a nemá s finančnou správou žiaden problém, je najhodnejšia likvidácia spoločnosti. Likvidácia spoločnosti predpokladá, že Vaša spoločnosť uspokojí všetkých, komu je dlžná, a zároveň získa súhlas daňového úradu s výmazom z obchodného registra.

– Ak spoločnosť nemá dostatok majetku, je možné využiť konkurz. Ak návrh na konkurz nepodá konateľ spoločnosti ale veriteľ, po uplynutí 30 dňovej zákonnej lehoty, odkedy sa spoločnosť dostala do predĺženia (inak povedané, ak máte viac ako dvoch veriteľov a nevyriešite s nimi dlžobnú situáciu do 30 dní, má konateľ povinnosť podať návrh na konkurz),  správca konkurznej podstaty môže všetkým konateľom 4 roky dozadu, ktorý situáciu neriešili, uložiť pokutu po 12 500 EUR jednotlivo a zároveň na nich podať trestné oznámenie pre nepodanie návrhu na konkurz včas.

– Využiť ďalšiu možnosť, výmaz spoločnosti ex offo, je časovo veľmi náročné, no niekedy jediná možnosť vymazania spoločnosti z Obchodného registra. Ex offo je síce finančne najmenej náročná forma, no nie sú v nej garantované žiadne lehoty súdom, preto je celý proces dlhotrvajúci, no úspešný.

Naša spoločnosť Vám ponúka všetky zákonné alternatívy zrušenia spoločnosti a to tak, aby ste sa vyhli zákonným sankciám v prípade, že sa Vaša spoločnosť dostane do krízy či platobnej neschopnosti. Nečakajte a riešte svoj problém čo najskôr a ochráňte tak nielen svoj majetok, ale sa zároveň vyhnite aj prípadným trestnoprávnym dôsledkom.

NAŠE SLUŽBY

Elektronické doručovanie rozhodnutí a likvidácia firmy

Slovenská republika sa digitalizuje. Po vzore našich českých susedov sa po dlhom časovom odstupe rozhodla slovenská garnitúra, že je čas
Čítaj ďalej
Biele kone

Biely Kôň

Biely kôň Toto nelichotivé označenie je určené zväčša osobám, figurujúcim v obchodných spoločnostiach vykonávajúcich či už nezákonnú činnosť, alebo aby
Čítaj ďalej