|
Zrušenie sro
rýchly výmaz spoločnosti
zlikvidovanie firmy

Výmaz spoločnosti ex offo

zrusenie sro bez likvidacie

Ak Vaša spoločnosť nemá žiaden majetok, je možnosť vykonať tzv. Zrušenie spoločnosti formou ex offo v zmysle §66 Obchodného zákonníka. Spočíva v tom, že vo Vašu spoločnosť zruší súd, teda nie Vy, na základe podnetu osoby, ktorá osvedčí právny záujem. Podnet tejto osoby môže vyplynúť z viacerých dôvodov:

a) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
e) spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4, 
f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.
g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.

Súd pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti, ak je jeho odstránenie možné. Ak sa dôvod neodstráni, súd zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti, a po lehote na to určenej spoločnosť zruší a vymaže z Obchodného registra.

Aké sú výhody a nevýhody?

Výhodou procesu je nižšia cena ako je pri konkurze alebo likvidácii spoločnosti. Výhodou pre niekoho je, že spoločnosť počas procesu nemusí posielať na súd účtovné závierky, prípadne získavať akékoľvek súhlasy daňového úradu či sociálnej poisťovne. Ak teda účtovníctvo spoločnosti nie je v stave preukazujúcom reálny stav spoločnosti, je táto možnosť jedinou alternatívou. Nevýhodou procesu je dlhé trvanie, nakoľko súdy nemajú lehotu na vybavenie podania a v dobe dnešného podzamestnaného stavu na vybraných súdoch, je to už skôr forma ospravedlnenia nečinnosti súdu. Preto ak hľadáte riešenie tak do jedného roka, táto alternatíva nie je pre Vás vhodná, proces trvá približne od 1-2 rokov.

Ako postupovať?

Prvým krokom je kontaktovať nás, či už mailom alebo telefonicky, osobne, aby sme si spolu prešli konkrétny postup a cenu pri Vašej spoločnosti. Na Váš email zašleme potrebné doklady, ktoré postačí vytlačiť, overiť podpisy a zaslať späť na našu adresu. Po úhrade faktúry sa podávajú na príslušný Obchodný register návrhy na zápis zmien prípadne priamo podnet na zrušenie spoločnosti podľa dohodnutého postupu.

Koľko to stojí?

Cena vrátane súdnych poplatkov je 799 EUR a jej prípadné navýšenie je závislé len od prípadného viacnásobného podnetu na zrušenie spoločnosti, prríadne zmien, ktoré je potrebné k začatiu procesu zapísať.

Ako na to?

Stačí vyplniť kontaktný formulár alebo nám zavolať, a dohodnúť na nezáväznom stretnutí, kde sa môžete spýtať na konkrétne detaily týkajúce sa riešenia Vašej spoločnosti.

 

NAŠE SLUŽBY

Elektronické doručovanie rozhodnutí a likvidácia firmy

Slovenská republika sa digitalizuje. Po vzore našich českých susedov sa po dlhom časovom odstupe rozhodla slovenská garnitúra, že je čas
Čítaj ďalej
Biele kone

Biely Kôň

Biely kôň Toto nelichotivé označenie je určené zväčša osobám, figurujúcim v obchodných spoločnostiach vykonávajúcich či už nezákonnú činnosť, alebo aby
Čítaj ďalej